Taloissa ja taajuuksilla -ohjelma

 

Taloissa ja taajuuksilla - yhdessä vahvistamme paikallisuutta

Kanta-Hämeen paikallistoimintaohjelma (.pdf 9,2 Mt)

Paikallistoimintaohjelman koonneet vuonna 2011 seutu- ja piiritason yhdistykset haastavat ohjelmalla asukkaat, yhdistykset, kunnat, yritykset – kaikki- toimimaan yhteisöllisyyden ja paikallisuuden vahvistamiseksi! Ohjelman painopisteet ovat edelleen hämmästyttävän ajankohtaisia. Hämeen Kylät ry:n hallitus on päivittänyt paikallistoimintaohjelmaa ja se on edelleen voimassa (tammikuussa 2018).

                   
logotalo_1
                     


Kunnat ottivat kantaa taloissa ja taajuuksilla - ohjelmaan kannustavasti

Hämeen Kylät ry pyysi Taloissa ja taajuuksilla ohjelmasta lausunnot alueen kunnilta. Ne saatiin 8 kunnalta. Kunnat pitivät tärkeinä paikallistoimintaohjelman tavoitteita yhteisöllisyyden, palvelujen järjestämisen, maaseutuasumisen ja kumppanuuden vahvistamiseksi. Kunnat suhtautuvat kannustavasti yhdistysten ja kylien palvelutuotantoon tulevaisuudessa, erityisesti tuki- ja lisäpalveluiden osalta, moni mainitsee jo nykyisiä esimerkkejä. Kunnan, kylien ja yhdistysten järjestäytyneen yhteistyön merkitystä tuotiin lausunnoissa esille. Useampi kunta toteaa luovansa edellytyksiä, infra kunnossa, rahallinen tuki yhdistyksille, tilat, asiantuntija-apu, markkinointiyhteistyö tapahtumayhteistyö yms.

Yhteenveto kuntien lausunnoista.

 

 
Kyselyn tulokset nostivat esiin ohjelman kärkiä 

Hämeen Kylät ry toteutti Taloissa ja taajuuksilla paikallistoimintaohjelman pohjalta laajan yhdistyskyselyn syksyn 2011 aikana. Kyselyyn vastasi 60 yhdistystä, mukana 198 henkilövastaajaa. Kyselyyn vastanneet arvioivat tavoitteita asteikolla 1-5 (1=ei tärkeä, 5=tärkein). Vastauksien mukaan tärkeintä olisi toteuttaa yhdessä:

  • Yhteistila kokoaan tapaamaan, harrastamaan ja saamaan palveluja kylässä ja asuinalueella.   4,2
  • Monipalvelutoimintaa on lähellä sisältäen liikuntaa: lapsille, nuorille, ikääntyville, ihmisille joiden elinpiiri on pieni. 4,0
  • Kyläympäristöt, -maisemat ja vesistöt sekä liikuntapaikat ja reitit hoidetaan ja kunnostetaan.    3,9
  • Liityntäparkit, kutsubussit, kimppakyydit ja joukkoliikenne maaseudulla.  3,8
  • Yhdistysten paikallinen asiantuntemus ja osaaminen otetaan käyttöön. 4,2
  • Kylät ja yhdistykset toimivat osana kunnan lähidemokratiaa.  4,0

Yhteenveto kyselyn vastauksista.

 


Taloissa ja taajuuksilla julkaistiin Elomessuilla 13.8.2011. Hämeenlinnassa. Se koottiin useissa työpajoissa ja laajassa yhteistyössä yhdistysten kesken. Käytännön työrukkasena toimi Kylä välittää –hanke.

 
tawa_logo