Päättyneet hankkeet


Aistien-hanke

Hämeen Kylät ry:n Aistien-hankkeessa rakennettiin Aistien-tiloja osana kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua.  Vuosien 2011-2014 aikana rakennettiin Aistien-hankkeessa yli 25 erilaista Aistien-tilaa kyläpilottien ja Hämeen Kylät ry:n toimesta. Katso lisää Aistien-hankkeesta.

Yhdessä tulevaan -

asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä

1.1.2013 -31.12.2014

YHDESSÄ TULEVAAN – asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä -hanke toi hämäläisiä yhteen, lähemmäs kuntaansa ja kuntaa lähemmäs asukkaitaan.

LIKIDEMOKRATIAA – kirja on sen loppujulkaisu, kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä ja pohdintoja siitä, miten tekemisen demokratia voisi täyttää edustuksellisen demokratian vajetta.

Hankkeessa löydettiin keinoja, joilla asukkaiden ja yhdistysten voimavarat voidaan saada paremmin esiin ja käyttöön. Miten kansalaisyhteiskunta ja kunta voivat toimia aitoina kumppaneina.  Hämeen Kylät ry kehitti valtakunnallisestikin kiinnostusta herättänyttä  toimintamallia Hämeenlinnan kaupungissa Hauholla sekä Janakkalan kunnassa. Asukkaiden, kylien, yhdistysten ja kunnan vuoropuhelua rakennettiin käytännönläheisesti niin, että valmistui Elävä Janakkala - ja Hauhon suunta -toimenpideohjelmat.  Toimintaa jatkavat nyt paikalliset yhteistyöverkostot.
Mottona, mitä minä voin tehdä oman kyläni, kuntani hyväksi.

 

LIKIDEMOKRATIAA-kirja e-julkaisuna 

HAUHON SUUNTA -toimenpideohjelma yhteistyölle e-julkaisuna 

www.facebook.com/hauholaiset toimii Hauhon verkoston tiedotuskanavana

ELÄVÄ JANAKKALA - yhteistyösuunnitelma 

Elävä Janakkala -yhteistyön sivut

Hauho ja Janakkala yhteistyöprosessien esittelydiat

Yhdessä tulevaan -hankkeen loppuraportti. 

 

Kestävien kylien verkosto Suomeen?
 
YHDESSÄ TULEVAAN -hanke on selvittänyt Alankomaiden kestävät kylät verkostoa ja käynnistänyt pohdinnat vastaavan toiminnan käynnistämisestä Suomeen. 

Hollannissa kestävien kylien verkosto on toiminut vuoden 2013 alusta ja siinä on mukana yli sata kylää.
www.netwerkduurzamedorpen.nl/frysland

Työpajojen 30.9.2014 yhteenveto.

Asiantuntija esitykset työpajassa 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, Sauli Rouhinen, Ympäristöministeriö

Resurssiviisaus, Lilli Linkola, Sitra

Hinku -kohti hiilineutraalia kuntaa, Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskus

Esittelydiat:

Kestävät kylät verkosto Alankomaat, diat, Sanni Kurkela, Hämeen Kylät 

Kestävä kylä toimintasuunnitelmat pilottikyliin, diat Heta Koskue, Hämeen ammattikorkeakoulu 

Heta Koskuen opinnäytetyö 

Kestävä kylä -toimintasuunnitelmat laadittiin kahteen pilottikylään Hämeessä 2014 yhteistyössä
Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus-hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen Kylät ry, Letkun kylätoimikunta, Viralan kyläyhdistys.
Letkun ja Viralan Kestävä kylä toimintasuunnitelmat ja pilotin raportti 

Tiivistelmä suunnitelmien tekemisestä  Kestävä kylä -toimintasuunnitelmien rakentaminen Viralan ja Letkun pilottikyliin 

 

Friisinmaalla kaikki on kummemmin. Matkaraportti Yhdessä tulevaan -opintomatka Alankomaihin 2013

Kyläsuunnittelu nousee arjesta. Kyläasiamiesten matkaraportti Irlannista 2013. 

 

YHDESSÄ TULEVAAN -hanketta toteuttivat yhteistyössä Hämeen Kylät ry ja Päijät-Hämeen kylät ry. 

 

 

lippu_ja_tunnuslause

 


 

Kylä välittää -hanke 3.3.2009 -30.11.2012

 

Kunnan ja kylien vuoropuhelun malleja Hämeessä

 

Kylä välittää -hankkeessa rakennettiin esimerkkinä vuoropuhelua Jokioisten kunnan, kylien, yhdistysten ja seurakunnan yhteistyön vahvistamiseksi vuoden 2012 aikana. Lopputuloksena valmistui Jokioisten pitäjäsuunnitelma, jossa on 50 toimenpide-ehdotusta sekä ehdotus vuoropuhelun toimintamalliksi. 

 

Jokioisten pitäjäsuunnitelman esittelydiat

Jokioisten pitäjäsuunnitelma 2012

 

Kylä välittää -hankkeessa nostettiin esiin kuntien ja kylien vuoropuhelun hyviä keinoja:

 

Kunta ja sen kylät, esimerkkejä toimintatavoista, Elina Leppänen 2010(.pdf)

Tammelan kunnan ja kylien yhteistyö, Veli-Matti Pura 2010(.pdf)

Tammelan toiminnallisten kylien osa-aluejako (.pdf)

Tammelan kylätoiminnan vuosikierto (.pdf)

Kylät kunnassa - Rikkaus vai rasite? Janakkala, Heikki Tamminen 2010 (.pdf)

Orimattilan kyläjohtokunnat (.pdf)

 

Kylä välittää -hankkeen tuloksia ja julkaisuja

Kylä välittää Kanta-Hämeessä oli osa neljän maakunnan yhteishanketta. Kylätoiminnan parhaita käytäntöjä jaettiin ja edistettiin samoja teemoja Päijät-Hämeen, Länsi-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kylien kanssa. Hankkeen toteutusaika oli 3.3.2009 -30.11.2012.
 
Kylä välittää -hankkeen tulokset Kanta-Hämeessä lue tästä.
 
Liitteet:
 
 

 

Kylä välittää hankkeessa valmistui 
Taloissa ja taajuuksilla - Kanta-Hämeen paikallistoimintaohjelma
 
 
 
 
Hankkeen keskeiset kysymykset olivat:
  • Miten kylien ääni kuuluu tulevaisuudessa?
  • Miten käy kylien palvelujen?
  • Miten hämäläinen kylätoiminta saadaan vahvemmaksi?

 

Hämeen kyläasiamies Elina Leppänen on käytettävissä kylätoiminta-asioissa ja erityisesti hankkeen teemoissa:

  • Kylä toteuttaa paikallisdemokratiaa.
  • Kyläsuunnitelmat uudistetaan taulukkomallisiksi ja helposti päivitettäviksi.
  • Kylien ja kuntien yhteistyöllä enemmän aikaan.
  • Ajankohtaiset kylien kehittämistarpeet esille! Ne kootaan maakunnalliseksi toimintaohjelmaksi ja toteutettavaksi.

 

 

Hankkeen aikana tuotettua materiaalia:

Yhteenveto Kanta-Hämeen yhdistysyhteistyökyselystä 2010 (.pdf)

Kylä välittää Kanta-Hämeessä info (.pdf)

Vuosiraportti Kylä välittää -ylimaakunnallinen 2010 (.pdf)

Matkaraportti Saksa - Itävalta (.pdf)

Matkaraportti Viro 2010 (.pdf)

Matkaraportti Alankomaat 2010 (.pdf)

Vuosiraportti Kylä välittää Kanta-Hämeessä 2009 (.pdf)

Vuosiraportti Kylä välittää –ylimaakunnallinen 2009 (.pdf)

Kylä välittää -hankesuuunnitelma (.pdf)

tawa_logo