Omalta kylältä Hämeessä

                 

logo sydantalot


Omalta kylältä Hämeessä

yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä

1.8.2016 - 31.7.2019

 

Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen tuloksena on syntynyt uusia kyläpalveluja kolmisenkymmentä ja uusia toimintamalleja kylien kehittämiseen. 

Hämeen Kylät ry:n kolmivuotinen hanke on tarjonnut apua kyläpalvelujen ja kylätalojen toiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja tuotteistamiseen. Se on jakanut tietoa toisten kylien onnistuneista esimerkeistä, sparrannut palvelumuotoilun keinoin sekä auttanut kyläyhteisöjä verkottumaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.


Hankkeessa on samalla kokeiltu ja kehitetty menetelmiä ja työkaluja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi.

Viisi menetelmää kyläpalvelujen kehittämiseen ovat

Kyläkahvilat ja HYTE-hetket, 
Kumppanuuspöytä, 
Kylätalojen kehittämisen vertaispaja työkaluineen, 
Kyläpalveluesimerkit ja 
Kylien mainoskortit.


Uusia kyläpalveluja on käynnistynyt kolmisenkymmentä, joista osa on jo ehtinyt vakiintua säännölliseksi toiminnaksi. Tässä esimerkkejä:

Susikkaan kyläpalvelupäivä Tammelassa sisältää soppalounaan, hyvinvointiyrittäjien vastaanottoja, paikalisia myyntituotteita ja HYTE-hetken.
Räyskälän kyläyhdistyksen kahvila Perunakuoppa Lopella puolestaan sai ideansa Teuron lauantaikahvilan toimintaa avaavasta esimerkkikortista ja siellä voi herkutella kesälauantaisin.
Motoristit ovat ottaneet omakseen Janakkalassa Mallinkaisten kyläyhdistyksen motoristikahvilan entisellä kyläkoululla, jonka kehittämistä mietittiin hankkeen kanssa.
Kumppanuuspöytä 50+ nosti esille Forssan maaseutualueiden ikäihmisten palveluihin kehittämisehdouksia, joita voi soveltaa myös muille kylille ja jotka saivat paljon kiitosta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.

Hanketta on rahoittanut Hämeen ELY-keskus EU:n maaseutuohjelman kautta sekä Kanta-Hämeen kunnat. Hankkeen tuloksiin voi tutustua myös näiden nettijulkaisujen avulla


Hankkeen lopputuotoksena on koottu 3 nettijulkaisua:

17 kylälle mainoskortit Omalta kylältä Hämeessä – 17 kylää ja yhdistystä esittelee kyläpalvelujaan ja toimintaansa 
https://issuu.com/hameenkylat/docs/omalta_kylalta

Omalta kylältä Hämeessä – Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen
https://issuu.com/hameenkylat/docs/toimintamallit

Kyläpalvelukortit – ideoita ja innostusta toisilta
https://issuu.com/hameenkylat/docs/kyl_palvelukortit

 

---

 

lyhyt esittelyvideo hankkeesta

hankkeen tuloksia elokuu 2018

Opintoretki Pirkanmaalle 5.5.2018 matkaraportti

Kyläkahvit, kylälounas - tulisitko? Hämeenraitin blogissa

Vaihtoehto pyörätielle? Hämeenraitin blogissa

 

Yhteistilaan uutta toimintaa!

Uusia palveluja omalle kylälle!

Hanke auttaa kyläyhteisöjä tunnistamaan kylänsä erityispiirteet, vahvuudet, dnan ja miten kylän hienoista asioista saadaan enemmän irti.

Autamme pilotoimaan, käynnistämään ja tuotteistamaan yhdistysten kanssa uusia palveluratkaisuja kuten kyläpalvelupäiviä/-tuokioita. Autamme rakentamaan kumppanuuksia niin vertaistoimijoiden, asiantuntijoiden kuin kunnan ja maakunnankin kanssa. Kahden vuoden aikana Kanta-Hämeen kylillä on käynnistynyt parisenkymmentä uutta kyläpalvelua hankkeen innostamana. 

 

Talolle lisää käyttöä!

Hoi yhdistys, kyläyhteisö, haluatteko lähteä miettimään ja kehittämään uutta palvelua kylälle?
Se voi esimerkiksi tarkoittaa yhteistä tilaa, sen käyttöä ja miten siitä saataisiin monipuolisempaa. Tarjoamme myös apua kylille ja seurantaloille, jotka haluavat parantaa nykyistä toimintaansa.

Hanke auttaa kyläpalvelujen kehittämisessä. Lähtekää mukaan niin sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä kyläpalveluihin. Tarvittaessa järjestämme kumppanuuspöytiä, joissa eri toimijat voivat kohdata yhteisen ratkaisun löytämiseksi.

 

Talolla tavataan! 
– käynnistetään kyläpalveluja


Kylälounasta, yhteisruokailuja?
Kyläkahveja?
Kyläsaunoja, yhteisiä saunavuoroja?
Hyvinvointipalveluja?
Terveysneuvontaa? Ulkoilutusta, yhdessä lukemista?
Liikuntaa, kulttuuria?
Yhteislaulua, pelaamista, juttuhetkiä?
Yhteistä tekemistä, oppimista?


Autamme käynnistämään kyläpalveluja tai kyläpalvelupäiviä yhteistiloille. Toiminta räätälöidään yhdessä jokaisen mukaan lähtevän kylän, yhdistysten ja yhteistilan omistajan kanssa kylälle sopivaksi. Kyläpalvelupäivä kootaan kumppanuusperiaatteella. Hyvinvointiyrittäjä, kampaaja, hieroja, jalkahoitaja, liikunnanohjaaja, taideterapeutti … voisiko yrittäjä tuodakin palvelunsa silloin tällöin kylälle? Entäs kunnan ikäihmisten tai perheiden palveluja? Mitä tarjottavaa voi olla seurakunnalla tai terveysalan järjestöillä? TriPla-hanke auttaa tarvittaessa yhdistyksiä lisäresursssin saamisessa palkkatuki-ihmisestä.

 

Kyläpalvelut näkyviin!

Keräämme esimerkkejä toimivista kyläpalveluista. Tulemme käymään ja tutustumaan. Kivoista esimerkeistä meillä on tehtynä kyläpalvelukortteja toistenkin innostukseksi.

 

Kudomme avuksenne kyläverkkoa

Virkistävää on vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia toisten kylien kanssa. Vertaistoiminnassa vaihdetaan kokemuksia samalla tutustuen pintaa syvemmältä toisten kylien toimintaan.    

 

Vaikutamme ja verkotumme

Kuntien ja maakunnan tehtävät ovat muutoksessa. Se tarkoittaa muutoksia myös palveluihin. Seuraamme Oma Häme -työtä ja autamme kylien yhdistyksiä olemaan mukana tulevissa muutoksissa.
Järjestämme tarvittaessa kehittämiskeskusteluja, kumppanuuspöytiä yms. Kokoavia tilaisuuksia. Kehitämme toimijoiden kanssa toimintatapoja verkosto- ja kumppanuusmalliseen toimintaan.

 

Ole yhteydessä kylän kehittämisasioissa

myös maaseutuasumisen edistämiseen,
kulttuurien kohtaamiseen,
kylän tapahtuman tai matkailullisten vahvuuksien kehittämiseen
tai vaikkapa oman kylän tai naapurikylien yhteistyön vahvistamiseen liittyen. 

 

Kysy lisää! Lähdetään räätälöimään kyläpalvelujanne!

Kyläasiamies Elina Leppänen
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
Puh. 0400 944 868
Hämeen Kylät ry

Omalta kylältä Hämeessä 1.8.2016 – 31.7.2019
Rahoitus Hämeen ELY-keskus maaseutuohjelma ja alueen kunnat.

 

Tiivistelmä Omalta kylältä Hämeessä -hankesuunnitelmasta 

 

tawa_logo