Kylätoiminta

 

Asukkaiden yhteisiä tekoja yhteiseksi hyväksi 

 

 

Kylätoiminta on

 • kaikille avointa ja puoluepoliittesesti sitoutumatonta
 • laaja-alaista eli lähtee liikkeelle asukkaiden yhteisistä tarpeista
 • hauskaa ja iloista yhdessä tekemistä

 

Kylä- ja asukasyhdistys

 • toimii omalla alueellaan eli kylässä, jonka sen asukkaat mieltävät toiminnalliseksi kokonaisuudeksi
 • toimii paikalliskehittäjänä eli suunnittelee pitkäjänteisesti yhteisten tarpeiden pohjalta kylän tulevaisuutta
 • rakentaa yhteistyötä kylän eri yhdistysten ja toimijoiden välillä, kuten myös kunnan ja muiden kanssa
 • tiedottaa avoimesti
 • toivottaa asukkaat monin tavoin mukaan yhteiseen toimintaan

 

 

Yhdistykset ja paikalliset palvelut?

Järjestöt tekevät arvokasta yhteiskunnallista työtä laajalla skaalalla: vapaaehtoisuuteen perustuvasta kulttuuri-, vapaa-ajan- ja harrastustoiminnasta ammattimaiseen palvelujen tuottamiseen ja myymiseen erikoistuvaan toimintaan. Keskeistä on kysymys maaseudun palveluista yhdistysten näkökulmasta. Voiko paikallistoiminta ottaa osaltaan vastuuta maaseudun palveluaukoista?

 

Viisi esimerkkiä Yhdistys tuottaa palvelua Kanta-Hämeessä (.pdf)
Palveluja on esityksessä tarkasteltu sopimuksellisuuden kannalta

 • Mikä on tuotettu palvelu?
 • Kuka on tilaaja?
 • Kuka on tuottaja?
 • Tarvitaanko välittäjäorganisaatioita?
 • Mitä resursseja tarvittaan?

 

Kylien ja yhdeistysten Ideailtoja järjestettiin lokakuusta 2009 maaliskuulle 2010.  Ne keräsivät lähes 300 osallistujaa. Ideailtojen osallistujat toivat esiin omia esimerkkejään ja palvelutarpeita tulevaisuudelle. Useat paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti mutta eivät mitenkään aina miellä että osa heidän toiminnastaan on käytännössä palvelun tuottamista.


Yhteenveto ideailloissa esille tulleiden palvelujen teemoista (.pdf)

 

 

Tietopaketteja kylätoimintaan

 

Suomen Kylätoiminta ry on koonnut oppaita ja ohjeita kylätoimintaan: http://www.kylatoiminta.fi/fi/kylatoiminta/oppaitajaohjeita

 • Kyläyhdistyksen mallisäännöt
 • Vinkkejä tiedottamiseen
 • Yhteisötalouden käsikirja
 • Ohjeita kyläsuunnitteluun
 • Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia
 • Välivuokrausmalli

 

Opas YHTÄLÖ – yhdistyksen talous ja verotus, mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/844/Yhtalo_-_yhdistyksen_talous_ja_verotus.pdf

 

Maaseudun Sivistysliiton
Kyläpäällikkö valmennus-sivustolla on laaja tietopaketti kylä- ja yhdistystoimintaan
http://www.msl.fi/index.php?pid=83&cid=2

 

Opintotuet on tarkoitettu Hämeen Kylät ry:n jäsenjärjestöille
http://www.msl.fi/index.php?pid=2

 

Kylän tarinat, kuvat ja jutut talteen, muistilista kylähistorian kokoamiseen Hollolasta
http://www.phnet.fi/kylat/historia_talteen_Helen.doc

 

Vinkkejä kylätalojen vuokraukseen ja hinnoitteluun (.pdf)

 

tawa_logo