Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma

( 6 Äänet )

 

Jokioislaiset yhdessä -pitäjäsuunnitelma vahvistaa paikallista toimintaa, asukkaiden omaa aktiivisuutta ja jokioislaista minäkuvaa. Yhteisesti laadittu pitäjäsuunnitelma syventää yhteistyötä. Se auttaa verkottumaan sekä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Siinä ehdotetaan kunnan, yhdistysten, kylien ja seurakunnan välille yhteistä toimintatapaa.

 

Pitäjäsuunnitelmassa on 50 toimenpidettä jäsennettynä seuraaviin tavoitteisiin.

1. Aktiiviset ja hyvinvoivat kuntalaiset

2. Vahva yhdistystoiminta

3. Koko Jokioinen mukana

4. Jokioinen tunnetaan

5. Toimiva vuoropuhelu ja kehittäminen

Pitäjäsuunnitelman laadinta on sisältynyt seuraavat vaiheet: kyläsuunnitelmien uudistaminen keväällä 2012 (Jänhijoki, Kiipu, Murronkulma ja Vaulammi), yhdistystapaaminen kesäkuussa sekä syksyllä taajama-alueen asukasillat, yhdistyskysely, kuntakysely, kuntahaastattelut ja kysely seurakunnalle. Suunnitelman laadintaa on ohjannut ja sisältöä linjannut kunnan, kylien ja yhdistysten edustajista koottu ohjausryhmä. Sysäys pitäjäsuunnitelman laatimiseen tuli vuosi sitten tehdystä valtuustoaloitteesta.

Pitäjäsuunnitelmasta keskusteltiin 31.10. pitäjäillassa, jonka jälkeen siitä saatiin yhdistysten kommentteja. Täydennetty suunnitelma käsiteltiin ohjausryhmässä, joka sen jälkeen esitti kunnanhallitukselle ehdotuksen yhteistyön toimintamalliksi ja tärkeimmistä toimenpiteistä, joihin kunta erityisesti ryhtyisi. Kunnanhallitus päätti antaa virastolle tehtäväksi valmistella toimenpiteistä ehdotus alkuvuoden kunnanhallituksen kokoukseen. Jokioislaiset yhdessä – pitäjäsuunnitelma lähtee elämään ja toteutumaan!


Pitäjäsuunnitelman kokoamisesta on vastannut Hämeen Kylät ry ja Kylä välittää -hanke yhdessä Jokioisten kunnan maaseutuasiamiehen kanssa.

 

Jokioislaiset yhdessä –pitäjäsuunnitelma

 

pitajasuunnitelma

 

tawa_logo