Kylä kasvattaa Evolla

( 16 Äänet )

 

Lammin Evolla kylähoitajat auttavat lapsiperheitä lasten hoidossa satunnaisesti muutamia tunteja kerrallaan. Myös lapsiperheet tarjoavat  apua muille kyläläisille.

Evon kyläyhdistys ry ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Lammin osasto toteuttivat alkuvuodesta 2012 yhteistyössä Kylä kasvattaa –minipilotin.  Minipilotti 500 euron avustus toiminnan käynnistämiseen saatiin Hämeenlinnan kaupungin Kylä kaupungissa –projektilta. Tarkoituksena oli löytää apua kylän lapsiperheille lastenhoitoon. Tavoitteena oli lisäksi tutustua paremmin kyläläisten kesken, lisätä yhteisöllisyyttä ja helpottaa naapuriavun tarjoamista ja pyytämistä.

Kylä kasvattaa -toiminnan käynnistämiseksi pidettiin kaksi info- ja tutustumistilaisuutta. Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui viisi vapaaehtoista.  Tilaisuuksissa kerrottiin MLL:n lastenhoitoperiaatteista sekä kylän tilanteesta. Oleellisinta illoissa oli kuitenkin tutustuminen ja kyläläisten rohkaiseminen avun tarjoamiseen ja pyytämiseen. Tilaisuuksissa oli noin 20 osallistujaa. Tilaisuuksien osallistujilta kerättiin yhteystietolista, josta esim. lapsiperheet löytävät tiedot niistä kyläläisistä, joille voi soittaa lyhytaikaista lastenhoitoapua tarvittaessa.

Toiminta on paitsi auttanut kyläläisiä, mutta myös antanut yhteistä aikaa eri sukupolvien välillä.  Lapset ovat iältään alle 8-vuotiaita, kylähoitajat noin 60-80 –vuotiaita. Toiminnasta, esimerkiksi lasten hoitamisesta tai kyytiavusta ei makseta rahaa, vaan se perustuu vastavuoroisuuteen ja auttamisen iloon.

Laajempi raportti Kylä kasvattaa -toiminnasta on luettavissa Uudistuva kylä kaupungissa -hankkeen sivuilta: Kylä kasvattaa -raportti 

 

Kuva: Kylä kasvattaa –tilaisuudessa tehty, viiden 1-80 –vuotiaan kyläläisen ryhmätyön tulos ”Maalaismaisema”.

 

evo

tawa_logo