Monnin muskari

Lokakuun paikallistoimintaesimerkki

( 26 Äänet )

Monnin kylän asukkaat ottivat yhteyttä kyläyhdistykseen kesällä 2010 ja toivoivat muskaria omaan kylään. Musiikki oli ollut osa Monnin kylätapahtumia monesti tavalla tai toisella. Kulttuurin ja urheilun merkitys varhaisnuorten ja nuorten kehityksessä on valtava.

MoKy hallitus lähti toteuttamaan muskaritoimintaa: Monnin Muskari - hanke käynnistyi kesällä 2010 EMO ry:n tukirahoituksella. Mainos lehdessä, mainos koteihin ja sähköpostimainonta olivat alun markkinointipaketti. Lisäksi käytössä oli aktiivinen viestintä lähiympäristössä ”naapurilta naapurille”. Kouluun laitettiin mainos oppilaille ja päiväkotia lähestyttiin viestinnällä.

Hausjärven seurakunnan kanssa tehtiin vuokrasopimus muskarin tilasta, joka on päiväkoti Onnin yhteydessä keskellä Monnin kylää. Palkattiin pätevä ja pidetty opettaja. Pakollisia tarvikehankintoja ja osa välineistä lainattiin tai vuokrattiin. Toiminta käynnistyi syyskuussa 2010 vanhempien ja lasten yhteisillalla. Oppilasryhmiä muodostettiin suunnitellusti kolme ikäryhmittäin - oppilaita saatiin 17. Muskaritoimintaa on ollut torstaisin klo 17.30-20.00. Muskarilasten perheet osallistuvat muskarin tukemiseen kannatusjäsenmaksuilla.

Varsinaisten muskari - iltojen lisäksi muskarilaiset osallistuvat opettajansa johdolla esiintyjinä srk:n jumalanpalvelukseen / tilaisuuksiin, Monnin kyläyhdistyksen järjestämiin kyläkokouksiin, Monnin Joulujuhlaan ja Monnin kevätkonserttiin.

Muskaritoiminnan ympärillä pyörii ammatti-opettajan lisäksi hyvä ja tiivis vapaaehtoisten joukko. 2011 kesällä pidettiin Muskarin kolmipäiväinen kesäleiri, jossa mm hallituksen vapaaehtoistyö ja tuki muskarille erityisesti korostuivat, niin ruokahuollossa kuin muussakin tukitoiminnassa.

Hankkeesta vastaa Monnin Kyläyhdistyksen asettama projektiryhmä. Markkinointiyhteistyötä on tehty koulun ja päiväkotien kanssa. Seurakunnan kanssa on sovittu yhteistyöstä tilan vuokrauksen yhteydessä. Muskarilaiset osallistuvat seurakunnan tilaisuuksiin sovitusti. HYHS:n hiihtomaja Paukunharjulla tarjoaa hyvän esiintymistilan tarvittaessa.

Vanhempien omista lähtökohdista ja tarpeista hankkeeksi asti toiminnallistettu muskaritoiminta sai kylässä hyvän vastaanoton. Nyt toiminta on vakiintumassa ja kehitysmahdollisuudet ovat hienot. Osallistujia on laajemmalta alueelta. Lapset ovat saaneet tavoitteen mukaisen harrastuksen ja kylä identiteetilleen vahvistusta, virikettä ja yhteisöllisyyttä. Muskari vaikuttaa n 20 lapsen perheen elämään viikoittain ja luo turvallisen ja huokean ratkaisun kehittyä musiikin parissa. Muskari on palveluna tarvelähtöinen ja sen toiminnan laajentaminen on mahdollista. Tällaisiin tarpeisiin ja sen tuottamiin mahdollisuuksiin on modernin kyläyhdistyksen kyettävä ja ymmärrettävä tarttua lähivuosina, kun kyläläisten tarpeet ja kunnan/yritysten tarjoamia eivät kohtaa.

Mika Ågren, puh.  0400 651 779, Monnin Kyläyhdistys ry

Muskarilapsia kesäleirillä (kuva Maija Lumme)

MonninMuskari

tawa_logo