Hämeen Vuoden Kylä 2019 on Vähikkälä ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä 2019 on Tarja Forsström

ONNEA!

 

 

P1040354

Hämeen kyläpäivän yhteydessä Teuro Areenalla julkaistiin Hämeen Vuoden Kylä 2019: Onnea Vähikkälä Janakkalasta

PERUSTELUT:
Vähikkälän kyläyhteisö on kiitettävän aktiivinen, merkittävä uuden sukupolven paikallistoimija. Vähikkälässä eletään ajassa ja tartutaan rohkeasti uusiin haasteisiin yhteen hiileen puhaltaen, oman kylän ja sen asukkaiden hyväksi toimien.

Vähikkälän ote oman kylän kehittämisessä ja tulevaisuuden luomisessa ”yhdessä ja yhteistyössä” on esimerkillistä, uudenlaista, kokeilevaa ja verkostoja rakentavaa. Toiminta on laaja-alaista, kattaen eri ikäiset ja kyläläisten ohella myös mökkiläiset, ylittäen myös kylä- ja kuntarajat. Yhteistyökumppaneita haetaan ja saadaan laajapohjaisesti ja ennakko-luulottomasti.

Vähikkälä on luomassa kylälle lähikeskusta peräänantamattomasti tuo-den lähipalveluja ja harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Kylän tuki koululle on merkittävää.
Upea talkoohengen voimannäyttö on myös joukkorahoituksella järjes-tetty konsertti ja tämän poikimat levynjulkistusfestarit.
Vähikkälä osaa myös viestiä taitavasti ja näkyy somekanavilla ja mediassa.

 

P1040404

 

Hämeen Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2019 on Tarja Forsström Mallinkaisilta Janakkalasta - Onnea!

PERUSTELUT: 

Tarja Forsström on Mallinkaisten kylän kekseliäs äitihahmo, joka paneutuu asioihin innol-la ja huolellisesti. Tarja ei tuo itseään esiin, vaan hän on vaatimaton puurtaja, joka omalla esimerkillään innostaa muitakin lähtemään mukaan ja tekemään työnsä hyvin.

Tarja luotsaa Mallinkaisten kylätoimintaa vetäen yhteen moninaisia näkökantoja kylän yhteisiksi päätöksiksi. Hänen johdollaan Mallinkaisten kyläkoulusta on tullut kyläyhdis-tyksen omistama kylätalo sekä käynnistetty suositut kesätorstaiset motoristikahvilat, syk-syiset Mallinkaisten markkinat, kyläläisten virkistyspäivät sekä otettu askelia työllistämisen saralla.

Tarja on osannut ansiokkaasti käyttää kylän kehittämisessä hankerahoitusta tarttuen myös eri tahojen tarjoamiin kehittämis- ja projektimahdollisuuksiin. Oman kylän ohella tarmoa riittää myös kunta-, seutu- ja maakuntatason toimintaan ja vaikuttamiseen.

 

 

tawa_logo