Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen tulokset

tutustu tuloksiin

 

Omalta kylältä Hämeessä -hankkeen tuloksena on syntynyt uusia kyläpalveluja kolmisenkymmentä ja uusia toimintamalleja kylien kehittämiseen.

Hämeen Kylät ry:n kolmivuotinen hanke on tarjonnut apua kyläpalvelujen ja kylätalojen toiminnan kehittämiseen, käynnistämiseen ja tuotteistamiseen. Se on jakanut tietoa toisten kylien onnistuneista esimerkeistä, sparrannut palvelumuotoilun keinoin sekä auttanut kyläyhteisöjä verkottumaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.


Hankkeessa on samalla kokeiltu ja kehitetty menetelmiä ja työkaluja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi.

Hankkeen lopputuotoksena on koottu 3 nettijulkaisua:

17 kylälle mainoskortit Omalta kylältä Hämeessä – 17 kylää ja yhdistystä esittelee kyläpalvelujaan ja toimintaansa 
https://issuu.com/hameenkylat/docs/omalta_kylalta

Omalta kylältä Hämeessä – Toimintamalleja ja työkaluja kyläpalvelujen kehittämiseen
https://issuu.com/hameenkylat/docs/toimintamallit

Kyläpalvelukortit – ideoita ja innostusta toisilta
https://issuu.com/hameenkylat/docs/kyl_palvelukortit


Esittelyt Teuro Areenalla 20.7.2019 videoitiin.
Niissä kyläasiamies Elina Leppänen esittellee viisi menetelmää ja uusia kyläpalveluja yhdessä kylien vapaaehtoistoimijoiden. Viisi menetelmää kyläpalvelujen kehittämiseen ovat

Kyläkahvilat ja HYTE-hetket,
Kumppanuuspöytä,
Kylätalojen kehittämisen vertaispaja työkaluineen,
Kyläpalveluesimerkit ja 
Kylien mainoskortit.


Uusia kyläpalveluja on käynnistynyt kolmisenkymmentä, joista osa on jo ehtinyt vakiintua säännölliseksi toiminnaksi. Kylien aktiivisia vapaaehtoisia oli Teuro Areenalla kertomassa kokemuksista mm. näistä:

Susikkaan kyläpalvelupäivä Tammelassa sisältää soppalounaan, hyvinvointiyrittäjien vastaanottoja, paikalisia myyntituotteita sekä kyläkahvilan ja HYTE-hetken. video
Räyskälän kyläyhdistyksen kahvila Perunakuoppa Lopella puolestaan sai ideansa Teuron lauantaikahvilan toimintaa avaavasta esimerkkikortista ja siellä voi herkutella kesälauantaisin. video
Motoristit ovat ottaneet omakseen Janakkalassa Mallinkaisten kyläyhdistyksen motoristikahvilan entisellä kyläkoululla, jonka kehittämistä mietittiin hankkeen kanssa kylätalojen käytön monipuolistamiseksi. video
Kumppanuuspöytä 50+ nosti esille Forssan maaseutualueiden ikäihmisten palveluihin kehittämisehdouksia, joita voi soveltaa myös muille kylille ja jotka saivat paljon kiitosta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä. video

 

Hanketta on rahoittanut Hämeen ELY-keskus EU:n maaseutuohjelman kautta sekä Kanta-Hämeen kunnat. Hankkeen tuloksiin voi tutustua myös näiden nettijulkaisujen avulla 

 

tawa_logo