Tietosuojakoulutus yhdistyksille - videotallenne

ja koulutusmateriaalit katsottavissa

 

 

Onko yhdistyksessänne otettu huomioon toukokuussa voimaan tullut EU:n tietosuojaasetus?

Yhdistyksissä  käsitellään henkilötietoja kuten jäsenrekisterit, ilmoittautumiset, jne. Yhdistyksen on hyvä laatia tietosuojaseloste, josta selviää, kuinka henkilötietoja käsitellään.

Käytännönläheisessä koulutuksessa käydään läpi paikallisyhdistysten tärkeimmät askeleet nykyaikaisessa henkilörekisterien ja tietosuojan maailmassa. 

Videotallenne GDPR yhdistyksen arjessa

Videotallenne Tietosuojaseloste paikallisyhdistykselle

GDPR yhdistyksen arjessa, diat Tommi Lindroos, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Kylätoiminnan pikaABC, diat Elina Leppänen, Hämeen Kylät ry

Tietosuojaseloste, mallipohja kyläyhdistykselle (muokattavissa)

Hämeen Liikunnan ja Urheilun rekisteri- ja tietosuojaselosteet 

Liikunnan aluejärjestöjen malli uuden tietosuoja-asetuksen mukaisesta ohjeesta seuratoimijoille (muokattavissa)

Hämeen Kylät ry:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

TietosuojakoulutusIlmo

tawa_logo