Hämeen Vuoden Kylä on Teuro-Kuuslammi ja Kylätoiminnan tiennäyttäjä Anne Malin

Hämeen Kylät ry:n 20-vuotisjuhlan ja Hämeen kyläpäivän yhteydessä valittiin  Hämeen Vuoden Kyläksi valittiin Teuro-Kuuslammi Tammelasta ja Kylätoiminnan tiennäyttäjäksi Anne Malin Lopelta. Juhlassa palkittiin myös Elina Leppänen kylätoiminnan kultaisella ansiomerkillä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä kylätoiminnan kehittäjänä.

teuro
Teuro-Kuuslammin kylätoimintayhdistyksen väki tuulettaa Vuoden Kylä -valinnan johdosta.

Teuro-Kuuslammi on esimerkillisen aikaansaava ja vireä kyläyhteisö, jossa on rakennettu parempaa kylää järjestäytyneesti ja suunnitelmallisesti. On tartuttu toimeen ja itse luotu ne puitteet, mitä kylätoiminnalle on haluttu ja tarvittu.

Teuro-Kuuslammilla on huikeaa talkoohenkeä, toiminta on hyvin organisoitua, ja vastuunkantajien joukko on laaja. Teuro-Kuuslammilla puhalletaan upeasti yhteen hiileen, pitäen huolta asukkaista ja asuinympäristöstä, kyläkoulua ja vanhusväestöä unohtamatta.

Rakentamis- ja kunnostamishankkeiden ohella upea voimannäyttö on joka kesäinen ja laajalti yleisöä keräävä Tekniikkatapahtuma työnäytöksineen, kädentaitajien myyntinäyttelyineen ja ruokailuineen. Kyläläisten vapaaehtoisvoimin pyörittämä kahvila palvelee kesälauantaisin.

Kyläläisille ja vapaa-ajan asukkaille tarjotaan palveluita, tiloja ja välineitä. Monenlainen harrastustoiminta ja tapahtumat kokoavat kyläläisiä, ja uutta kehitellään tarpeen mukaan. Kylätiedottein ja sosiaalista mediaa käyttäen tiedotetaan mallikkaasti.

Teuro-Kuuslammilla eletään ajassa ja tartutaan rohkeasti uusiin haasteisiin. Kylä on edelläkävijä kyläavustajien työllistäjänä ja kylän nuoria palkataan kesätöihin. Kylätoimintayhdistys on hankkinut toimintaansa tukevia maa-alueita ja omaisuutta ja se toimii hyvässä yhteistyössä niin Tammelan Kylät ry:n, kunnan kuin muiden yhdistysten kanssa.


elina sisko anne
Puheenjohtaja Sisko Savolainen ojentamassa kunniakirjaa Hämeen Kylätoiminnan tiennäyttäjälle Anne Malinille.

Anne Malin on kylätoiminnan idearikas puuhanainen Lopelta. Hän on vahvalla panoksellaan laittanut vauhtia niin Joentaan kylän kuin Sajaniemen Taidemäenkin toimintaan, Lopen kylien yhteistoimintaa ja maakuntatason vaikuttamista unohtamatta.

Anne osaa ansiokkaasti käyttää kylien kehittämisessä hankerahoitusta tarttuen myös eri tahojen tarjoamiin kehittämismahdollisuuksiin. Hankkeiden tuloksekas ideointi ja byrokratian hoitaminen ovat Annen vahvuusalueita. Hän tarttuu myös rohkeasti mitä erilaisimpiin käytännön tehtäviin.

Anne on toimissaan tarkka ja tinkimättömän jämäkkä, sisukas ja sitkeä, mutta oikeudenmukainen, yhteistä hyvää ajatteleva vastuunkantaja ja huolehtija sekä yhteishengen luoja. Anne nauttii yhdessä tekemisestä ja yhteisesti aikaansaadusta, jakaen kiitosta ja huomioiden muka-na olijat, unohtaen helposti oman ratkaisevan roolinsa ja panoksensa. Annen toimintaa ohjaa tavoite yhtenäisestä kyläyhteisöstä ja sen myötä mukavasta ja miellyttävästä asuinympäristöstä.

tawa_logo