Hämeen Kylät ry otti kantaa Häme Ohjelmaan 2018+

Kylät nähdään Kanta-Hämeen vetovoimatekijänä

 

Hämeen liitto näkee kylät Kanta-Hämeen tärkeänä maakunnallisena vetovoimatekijänä.

Hämeen Kylät ry valmisteli viime talvena Hämeen liitolle lausunnon maakuntakaavaluonnoksesta 2040 kylien näkökulmasta. Vai-kuttaminen kannatti, sillä maakuntaliitto näkee kylät nyt tärkeänä maakunnallisena vetovoimatekijänä. Ehdotim-me kaavaan lisättäväksi 26 uutta kylämerkintää ja jopa 23 niistä lisätään kaavaan. Maakuntakaavaehdotus tulee vielä nähtäville kesän tienoilla 2018.

 

Hämeen liitto valmistelee parhaillaan myös Häme ohjelmaa 2018+.

Lue Hämeen Kylät ry:n lausunto ohjelmaan. 

tawa_logo