Hämeen Kylät esittää 26 kylää lisää Maakuntakaavaan

Hämeen Kylät ry:n hallitus päätti 9.3. kokouksessaan

Hämeen Kylät ry:n hallitus on  lähettänyt Hämeen liitolle mielipiteenään Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 luonnoksesta esityksen.

Hämeen Kylät ry esittää maakuntakaavaan lisättäväksi 26 kyläkeskusta.

Tässä ESITYS KOKONAISUUDESSAAN


------------------
Hämeen liitolle


Hämeen Kylät ry:n mielipide koskien Hämeen maakuntakaava 2040 luonnosta:

Hämeen Kylät ry esittää maakuntakaavaan lisättäväksi kyläkeskuksia.

Hämeen Kylät -yhdistyksessä olemme verranneet maakuntakaavaluonnoksessa esitettyjä kyliä toiminnallisiin kyliin. Olemme tarkastelleet maakuntaa ja sen kyliä kokonaisuutena laajalla paikallistoimintaa tuntevalla asiantuntemuksellamme. Toiminnallinen kylä on se alue, minkä asukkaat mieltävät kyläyhteisöksi ja missä toimii kyläyhdistys tai vastaava alueensa yhteisten toimintojen järjestäjänä sekä yhteisten asioiden kehittäjänä. Olemme olleet yhteydessä kaikkiin tässä ehdotuksissa oleviin kyläyhdistyksiin ja he ovat myös tämän esityksen takana.

Hämeen Kylät ry esittää maakuntakaavaan lisättäväksi 26 kyläkeskusta. Näissä kyläyhteisöissä on aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa. Kylän keskuksena toimii useinmiten ahkerassa käytössä oleva kylätalo, seurantalo tai kyläkoulu. Esitämme at-kyläkeskus kohdemerkintöjä lisättäväksi kartalle pääasiassa näihin paikkoihin. Useimmat toiminnalliset kylät ovat myös laatineet kylänsä kehittämissuunnitelman eli kyläsuunnitelman. Muutamalle sijainniltaan edulliselle kylälle esitämme AT-kyläkeskuksen aluemerkintää.
Esitettävät kylät ja muutamat muut korjaukset liitteessä.

Elinvoimainen kyläverkosto on maakuntamme vetovoimatekijänä, jota tulee vahvistaa. Kyläverkosto olisi myös syytä näkyä maakuntakaavan tausta-aineiston vetovoimakartalla.

Uudessa maakunnassa kyläverkosto tulee nähdä vahvuutena ja resurssina, jonka kanssa on mahdollista rakentaa uudenlaisia palveluratkaisuja ja kumppanuustoimintaa, jotta palvelut eivät entisestään keskity vaan jopa voisivat jalkautua myös paikallisyhteisöihin. Jo nyt on toimivia käytänteitä mm. hyvinvointipalveluja on tarjolla joillakin kylätaloilla säännöllisesti. Myös runsaan vapaa-ajan asutuksen alueilla on tärkeää ja turvallisuutta vahvistavaa, että naapurissa on vakituista asumista ja lämminhenkinen kyläyhteisö. Elinvoimainen kyläverkosto tarjoaa oman osansa Kanta-Hämeen asumisen ja yrittämisen vetovoimaan.

Hämeen Kylät ry on Kanta-Hämeessä toimiva maakunnallinen yhdistys, kylien yhteistyöelin, verkottaja, asiantuntijatuki ja kehittäjä. Tällä hetkellä yhdistyksellä on käynnissä kaksi kehittämishanketta Omalta kylältä Hämeessä – yhdistykset paikallisten palvelujen edistäjinä sekä TriPla-välityömarkkinahanke, joka auttaa yhdistyksiä työllistämään käyttäen palkkatukea. Kanta-Hämeessä on noin 140 toiminnallista kylää. Toiminnalliset kylät eivät ole sama asia kuin maarekisterikylät.

Lisättäväksi esitettävät kylät kunnittain:

HAUSJÄRVI
Turkhauta

LOPPI
Kormu AT-varauksena, Järventausta, Räyskälä, Salonkylä, Sajaniemi

FORSSA
Peräjoki

HUMPPILA
Tourunkulma

JOKIOINEN
Murronkulma, Kuuma

TAMMELA
Susikas, Letku muutettavaksi AT:ksi

HATTULA
Kouvala, Tyrväntö, Retulansaari

JANAKKALA
Heinäjoki, Hyvikkälä, Jokimaa, Mallinkainen, Saloinen, Tanttala ja Virala AT-varauksena

HÄMEENLINNA
Hauhontaka, Kutila, Rimmilä, Taljala, Vilkkilä

 

-----------------------------------

 

 

Tiistaina 21.2. järjestimme Tuuloksessa Hämeen Kylien toimistolla Pannujärventie 7 tilaisuuden

Tutkaillaan yhdessä maakuntakaavan 2040 luonnosta ja valmisteluaineistoa kylien ja maaseudun kannalta. 

TÄSSÄ HÄMEEN LIITON KUULUTUS ASIASTA:

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 luonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n perusteella 6.2. – 3.3.2017. Kaavaluonnoksen pohjalta valmisteltava kaavaehdotus on tarkoitus käsitellä maakuntavaltuustossa vuonna 2018.

 

Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä Hämeen liitossa, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna ja Hämeen liiton internetsivuilla osoitteessa

http://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040

 

Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä myös maakunnan kunnissa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla tarkemmin ilmoitettavassa paikassa.

 

Mahdolliset kommentit tai mielipiteet luonnoksesta tulee esittää pe 3.3.2017 klo 15:00 mennessä.

Kirjallisesti ne voi toimittaa Hämeen liittoon, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna tai maakunnan kuntiin.

Ne voi esittää myös Hämeen liiton kotisivujen kautta sähköisellä palautelomakkeella osoitteessa: http://www.hameenliitto.fi/fi/maakuntakaava2040 tai sähköpostilla osoitteeseen  Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Mielipiteitä voi esittää myös Hämeen liiton edustajille joko liiton virastossa nähtävilläoloaikana tai seuraavissa seudullisissa esittely- ja kuulemistilaisuuksissa:

 

14.2.2017 Hämeenlinna klo 14:00 – 18:00, Wetterin auditorio, Wetterhoffinkatu 2, Hämeenlinna

15.2.2017 Riihimäki klo 14:00 – 18.00, Hyria koulutus Oy:n auditorio, Sakonkatu 1, Riihimäki

22.2.2017 Forssa klo 14:00 – 18.00, Forssan kaupungin valtuustosali, Turuntie 18, Forssa

 

Lisätietoja asiasta antavat Hämeen liitossa suunnittelujohtaja Heikki Pusa (0500-483642), maakuntainsinööri Paula Mustonen (050 3753218) ja maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen (044 3862662). Sähköpostit  Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

tawa_logo