Kylät ja koulut -työpaja 22.9. Leppäkoskella

Tervetuloa Janakkalaan läheltä ja kauempaa Hämeestä

 

Tervetuloa koulu- ja kylätoimijat Hämeestä,

 

"Järjestöiltä kaipaamme teorian sijasta konkreettisuutta, toiminnallisuutta, aitoa vaikuttamista ja rohkaisua aloitteiden tekemiseen: kansalaisvaikuttamisen ajokorttia!."
- Kylät ja koulut -kyselyyn vastannut yläkoulun rehtori -

 

Kansalaisvaikuttamisen ajokortti -työpaja:
- konkreettisia ideoita yhteistyön rakentamiseen koulun ja paikallisyhdistysten välille
- verkostoidu oman lähiseudun toimijoitesi kanssa.


tiistaina 22.9. klo 17-19
Leppäkosken koulussa (Haukankalliontie 6, Leppäkoski, Janakkala)

 

Kansalaisvaikuttamisen ajokortti -työpajan järjestää Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Suomen Kylätoiminta ry:n Kylät ja koulut -hanke, joka tutkii, kehittää ja tukee koulujen ja paikallisyhdistysten yhteistyötä erityisesti kansalaisvaikuttamiseen liittyvissä opetussisällöissä. Aihe on ajankohtainen juuri nyt uuteen, monialaisuutta ja uusia oppimisympäristöjä korostavaan, opetussuunnitelmaan siirryttäessä.

Työpajassa tutustutaan ensin siihen, miten kansalaisyhteiskunta asuu ihan koulun naapurissa ja kuullaan, millaista yhteistyötä koulut ja paikallisyhdistykset tekevät tällä hetkellä ympäri Suomen. Sitten pohditaan paikallisyhdistysten kanssa yhdessä, mitä yhteistyön rakentamiseen suunniteltu kansalaisvaikuttamisen ajokortti voisi pitää sisällään ja miten koulut ja paikallisyhdistykset voisivat sitä hyödyntää.

Työpajaan ilmoittaudutaan täyttämällä alla olevasta linkistä aukeava ilmoittautumislomake to 17.9. mennessä.

Linkki ilmoittautumiseen: https://www.lyyti.in/janakkala

Ohjelma:
17.00 Ilmoittautuminen
17.15 Tervetuloa
17.30 Miten ja millaista yhteistyötä koulut ja yhdistykset tekevät Suomessa tällä hetkellä
17.45 Kansalaisvaikuttamisen ajokortti -työpajaosuus alkaa: konkreettisia ideoita yhteistyön sisältöihin ja muotoihin
18.30 Työpajan tulokset ja niiden hyödyntäminen
19.00 Tilaisuus päättyy

Linkki uutiseen, josta käy ilmi, miten opettajat ja yhdistystoimijat aiheesta keskustelivat helmikuussa 2015 kansalaisyhteiskunnan tutkimusseuran päivillä Helsingissä.

http://www.humak.fi/uutiset/kansalaisyhteiskunta-asuu-koulun-naapurissa/

---
Tietoa Kylät ja koulut -hankkeesta

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaan – kansalaisyhteiskunta asuu ihan koulun naapurissa
Kylät ja koulut -hanke tutkii, kehittää ja tukee koulujen ja paikallisyhdistysten yhteistyötä

Kylät ja koulut –hanke on Humanistinen ammattikorkeakoulun ja Syty – Suomen Kylätoiminta ry:n vuosina 2014-2016 toteutettava projekti, jonka tavoitteena on tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla lisätä, parantaa, mallintaa ja levittää paikallisten kylätoimijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä erityisesti maaseutualueilla opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseksi sekä paikallisen osallisuuden ja lähidemokratian edistämiseksi. Hankkeessa on tehty laaja valtakunnallinen kysely koulu- ja paikallistoimijoille sekä haastateltu heitä. Lisäksi hankkeessa järjestetään työpajoja ja pilotoidaan uusia yhteistyön malleja ympäri Suomen. Lopuksi hankkeen tuloksista kootaan julkaisu ja sähköinen opas kaikkien hyödynnettäväksi.

 

tawa_logo