Toimintamalli kestävän kylän suunnitteluun

Kokemuksia Viralan ja Letkun Kestävä kylä -pilotteista


Viralan kylä Janakkalasta ja Letkun kylä Tammelasta toimivat vuoden 2014 pilottikylinä Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus (HUE) -hankkeen Kestävä kylä -selvitystyössä. Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat laativat yhdessä kyläläisten kanssa kestävän kehityksen toimintasuunnitelmat pilottikylille. Samalla syntyi toimintamalli, kuinka tällainen toimintasuunnitelma tehdään.

Kokeilun tulokset on koottu loppuraportiksi http://etela-suomi.proagria.fi/sisalto/3394

Toimintamalli on kuvattu perusteellisemmin Heta Koskuen opinnäytetyössä www.theseus.fi

tawa_logo