Aistien-menetelmä

 

Aistien-menetelmä kylien ja yhteisöjen käytössä 

 

Kylä- ja yhdistystoiminnassa Aistien-menetelmää voidaan käyttää kylän yhteisöllisyyden edistämiseen, kylän tulevaisuuden suunnitteluun, asukkaiden tutustumiseen, paikallishistorian muisteluun ja keräämiseen sekä paikallisten toimijoiden verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.

Aistien-menetelmän ytimenä on moniaistinen tila, joka toimii elämyksellisenä, inspiroivana ja rentouttavana ympäristönä niin kohtaamiselle, keskustelulle kuin suunnittelulle. Tila voidaan toteuttaa huone- tai salitilaan sekä liikuteltavaan telttaan.

Moniaistisen tilan elämykset syntyvät, kun samanaikaisesti tilassa on

  • nähtävää (seinälle heijastettavia kuvia tai videota, esineitä)
  • kuultavaa (tilaan soveltuva taustaääniä tai musiikkia)
  • tunnusteltavaa (erilaisia materiaaleja, esineitä)
  • haisteltavaa (tuoksut, mausteet, ruoka, juomat)
  • maisteltavaa (ruoka ja juomat)
  • osallistavaa (kartat, ideaseinät)

Aistien-tila voidaan rakentaa valitun ryhmän tai laajemman yhteisön kanssa yhdessä. Keskustelu, yhdessä tekeminen, oppiminen ja oivaltaminen ovat tällöin tärkeässä roolissa rakentamisen aikana. Valmis tila on aina tekijöidensä näköinen eli heidän mielipiteiden ja valintojen mukaan koottu.

Valmiissa tilassa erilaiset ihmiset voivat kohdata toisensa ja keskustella rentouttavassa ympäristössä. Valitut materiaali, kuvat tuoksut, taustamusiikki herättävät mielenkiintoa, inspiroivat ja rohkaisevat jakamaan ajatuksiaan. Moniaistisuus tilassa tukee myös oppimista ja hyvinvointia.

Hämeen Kylät ry:n Aistien-hankeessa rakennettiin Aistien-tiloja osana kylätoimintaa ja kyläsuunnittelua.  Vuosien 2011-2014 aikana rakennettiin Aistien-hankkeessa yli 25 erilaista Aistien-tilaa kyläpilottien ja Hämeen Kylät ry:n toimesta. Aistien-projektin toteutti kyläkehittäjä Heli Laurikainen.

 

Aistien-tilat Hämeessä!

 

Lue tarkemmin pilottiraporteista.

Hämeen Kylien toiminnassa menetelmää kokeiltiin osana kyläsuunnittelua Hauhon kirkonkylässä tai Janakkalan kahdessa kuntakeskuksessa. Tulevaisuustuvassa keskusteltiin asukkaiden toiveista ja ideoista jota jatkettiin myöhemmin järjestetyissä tulevaisuusilloissa.

Tulevaisuustupa

Hauhon tulevaisuustuvassa isoon karttaan merkittiin asukkaiden mielestä tärkeitä paikkoja.

Tervakoski avajaiset

 Tervakosken tulevaisuustuvan seiniin heijastettiin kuvia yhdistysten toiminnasta sekä tulevaisuuskuvia.

 

Hämeen Kylien toiminnassa menetelmää kokeiltiin myös vapaaehtoisten innostamisen välineenä. Kyläkipinäryhmässä keskusteltiin ja koottiin tilaa aiheesta: mikä innostaa kylätoimintaan. Kyläsuunnittelun osalta jatkoa saatiin yhdistysten ja koulun kanssa Tuulokseen rakennetulla tulevaisuustilalla.

IMG 5323

Tuuloksen tulevaisuustilassa oli esillä nuorten tekemä video ja koululaisten tulevaisuustaulut. Ideoita kerättiin isoon kalaverkkoon.

P1020605

 Kyläkipinätilassa tuli esille innostamisen ja innostumisen teemat.

 

Sydänlammin kyläyhdistys, Hämeenlinnan Lammilla, rakensi Untulan tanssilavan historiaan perustuvan Aistien-tilan tanssilavan täyttäessä 60-vuotta. Tilassa muisteltiin nuoruuden kesiä tanssitunnelmissa. Tilan rakentamisesta vastasi kyläyhdistyksen väki, joka myös jututti tilassa vierailleita kyläläisiä.

IMG 2056

Tunnelmallisessa tilassa istuttiin pitkää muistelemassa ja tarinoimassa.

Asitimateriaali2

Tuoksut ja maut sekä esineet saattelivat kävijän 50- ja 60-lukujen tunnelmaan.

 

Koijärven alueen kylät, Forssassa, rakensivat omassa pilotissaan kiertävän Aistien-tilan, jossa pääsi muistelmaan kylien historiaa, tutustumaan nykyiseen kylien toimintaan sekä ideoimaan tulevaisuutta. Aistien-tila kiersi Koijärvitalolla, Peräjoen ja Matkun kylätalolla. Tilan suunnittelussa hyödynnettiin iäkkämpien kyläläisten ja uusien asukkaiden haastatteluja, jotka koottiin tilaan myös vieraiden luettavaksi.

historia2

Historiatilassa oli paljon vanhoja esineitä ja valokuvia, jota kyläläiset innostuivat tuomaan tilaan.

P1020102

Tulevaisuustilassa sai kirjoittaa oman ideansa tai toiveensa lehtiin.


Sajaniemen Taidemäelle, Lopelle,
rakennettiin sauna-aiheinen Aistien-tila, jonka inspiraationa oli Sakari Pälsin kirjoitukset saunasta ja saunaperinteestä. Aistitilalla juhlistettiin kirjailijaa, jonka syntymästä on kulunut 130 vuotta. Vanhan kyläkoulun luokkahuone sai ihan uudenlaisen ilmeen ja käyttötarkoituksen aistitilan kautta. Jokainen vierailija pääsi muistelemaan omia saunaan ja saunomiseen liittyviä muistoja, tietysti kunnioittaen Pälsin ohjetta: "pahat sanat ovat saunassa kielletyt." Tila oli auki koko kesän ja siellä vieraili paljon kyläläisiä, kesäloppilaisia ja matkailijoita.

Aistitila_pienennetty

Entiseen luokkahuoneeseen pystytettiin aistitila,
jossa pääsee vierailemaan kesän aikana.

Lauteet

Tilan lauteet rakennettiin vanhasta puusta ja hirsi-
seinä maalattiin paperille tunnelman luojaksi.

 

Hämeenlinnan Hauholla ensimmäinen aistitila toteutettiin syyskuussa, kun Hauho-päivän kunniaksi Kotkon ulkomuseoalueen Halpparintalo herätettiin eloon. Vierailijat pääsivät aistimaan miltä entisajan arki kuulosti, tuoksui ja näytti. Itse päivää vietetään vuosittain Hauhon ja hauholaisuuden vaalimiseksi ja kunniaksi. Tilassa vieraili myös oppilasluokkia. Tilan rakentamisesta vastasi Hauho-Seura ry.

hauhopaiva_0003 

Kulkukauppias tarjoili vieraille "uskovaisten-
pastilleja ja rintasokuria".       

hauhopaiva_0007       

Hauhon Rouwasväenyhdistyksen Leni jututti vieraita
talon emäntänä.         

 

Tammelan Letkun kylässä rakennettiin kylän historiaan liittyvä muistelutila, joka liittyi 90 vuotta täyttäneeseen kylätalo Pirttiin ja sen alkuvaiheisiin. Tarinoita käytettiin kesäteatterinäytelmän käsikirjoitukseen. Kevään aikana kylän vanhimpien asukkaiden kanssa muisteltiin kylän arkea ennen sotia. Letkulla testattiin menetelmää myös kylän erilaisissa tapahatumissa oheisohjelmana sekä kyläkaavoituksen teon yhteydessä.

 Kuva1

 

Hämeen Kylien toiminnassa menetelmää kokeiltiin mm. Kylä välittää -hankkeen loppuseminaarin yhteydessä Messilssä, jossa oli esillä aistitila teemallaa kylien kehittäminen.

Aistien tila teemalla kyläkehittäminen pienennetty

Tilan lattia oli päälystetty Maaseuduntulevaisuus
-lehdillä ja seinillä oli kuvia kylien kehittämisestä.

Lehtiseinä

 Seinillä olevat lehtileikkeet kertoivat, mitä kaikkea
oli uutisoitu Kylä välittää -hankkeesta.

 

 

 

Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

 

Aistien – avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä hanke (2011–2014) oli Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jota rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoivana viranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hämeen Kylät ry toimii oman hankkeensa puitteissa yhtenä valtakunnallisen hankkeen osatoteuttajana. Muita osatoteuttajia ovat Lapin  maakuntamuseo, Jyränkölä Setlementti ry/Heinolan kansalaisopisto, Vantaan Valo, Monitoimikeskus Lumo, Päivälehden museo ja Metropolia-ammattikorkeakoulu. Aistien-menetelmä on Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämä toimintatapa, jota Aistien -hankkeessa testattiin ja kehitettiin erilaisissa toimintaympäristöissä.

Tutustu tarkemmin:

Aistien-hankkeen esite

Aistien-menetelmän sivut

Aistien-hankkeen verkkosivut

Aistien-hankkeen blogi

Aistien_-_logo

 

esr-logo      

                  vipuvoimaaEU_rgb

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB

tawa_logo